Produktion

 

Det gode håndværk er i fokus. Det gælder både i produktudviklingen og produktionen.

Produktudviklingen

Vi udvikler konstant nye produkter og tilpasser eksisterende for hele tiden at være på forkant med markedets og kundernes behov. Vi har en direkte og tæt dialog med importører, forhandlere, slutbrugere og andre interessenter om deres ønsker og behov. Vi tilstræber at skabe maskiner, der er funktionelle, effektive og robuste.

Vi er certificeret efter kvalitetsstandarden ISO 9001 og al udvikling foregår i overensstemmelse med denne standards krav. Vi lægger her særlig vægt på, at nye produkter, før de bliver frigivet til salg, gennemgår et intensivt testforløb, hvor belastningen er både realistisk og repræsentativ for produktets målgruppe. Ofte suppleres dette afprøvningsforløb med kontrollerede stress- og holdbarhedstest på fabrikken af såvel enkeltkomponenter som hele maskiner.

Produktionen

Selvom om store dele af produktionen i dag foregår på højteknologiske maskiner, lægger vi stadig den allerstørste vægt på "godt håndværk" og på, at den enkelte produktionsmedarbejder er stolt af sit arbejde. Vores kvalitetsstyring igennem hele fremstillingsprocessen sikrer, at produktet altid lever op til kravene, når det forlader fabrikken.

Vores indkøbsafdeling er i tæt samarbejde med produktionen og den tekniske afdeling, således at vi arbejder med de helt rette komponenter.